...Home Page.

...Terra Page in English.
  ...About Page Serbian.
  ...Serbia.

 

Сједињено Европско Хришћанство

 

 

  Gazimestan monument near Kosovo Kosovo Field  
  Газиместан у близини Косову пољу – Gazimestan monument near Kosovo Kosovo Field  

 

 

  Ова листа земаља чије територије и народи су саставни делови Сједињеног Европског Хришћанства предвиђена је да буде чињенична, а не просуђујућа. Она представља територије које су део европског хришћанства, а не територије које би то требало да буду. Она није истог обима као црква. Црква је свеобухватна и вечна. Сједињено Европско Хришћанство може да заузима 48 процената површине копна на Земљи, оно може да обухвата популацију од приближно 1.200.000.000 људи који су произвели БДП од 40.238.403.000.000 америчких долара током дванаест месеци 2012. године (приближно 56 процента од светског збира), и оно може да истраје као цивилизација током 50.000 година, или у ствари током броја дана мањег од тога. У сваком случају, Сједињено Европско Хришћанство неће бити ни свеобухватно ни вечно. Милошћу Божјом, Европско Хришћанство нема чак ни исте границе као Хришћанство. Многи људи из других цивилизација су хришћани, а можда и бољи хришћани – и ближи Богу – од многих других људи у оквиру Европског Хришћанства. Ове земље обухваћене листом су (i) оне чија је популација кроз историју етнички била и европска и хришћанска изразитом већином – хришћанска кроз крштење и путем убеђења и самоидентификације – и (ii) оне које су сада насељене, поново изразитом већином, потомцима Европског Хришћанства. Много је било и биће речено и написано о речима и појмовима из претходне реченице. Неке расправе и, надајмо се, неки увиди биће укључени у филм United European Christendom – Heal the Schism Now (Сједињено Европско Хришћанство — Исцелите Шизму Сада), али филм углавном говори о поновном уједињењу цркве.  
     
   
   

 

...Карта Европског Хришћанство.

 

   

 

Language Button of Russian that is Русский Language Button German that is Deutsch Language Button Polish that is Polszczyzna that is Jezyk Polski Language Button Ukrainian that is Ukrayinska Mova that is Українська Language Button Italian that is Italiano Language Button Spanish that is Español Language Button French that is Français Language Button Serbian that is Srpski that is Српски Language Button Croatian that is of Hrvatski Language Button Greek that is Ellinika that is Ελληνικά
Language Button Maltese that is Malti Language Button Dutch and Flemish that is Nederlands Language Button Hungarian that is Magyar Language Button Belarusian that is Belaruskaya Mova that is Беларуская Language Button Georgian that is Kartuli Ena that is ქართული Language Button Irish that is Gaeilge Language Button Armenian that is Hayeren that is հայերեն Language Button Romanian that is Română Language Button Swedish that is Svenska Language Button Portuguese that is Português
Language Button Catalan that is Català Language Button Luxembourgish that is Lëtzebuergesch Language Button Bulgarian that is Bulgarski Ezik that is Български Language Button Macedonian that is Makedonski Jazik that is Македонски Language Button Bosnian that is Bosanski Language Button Montenegrin that is Crnogorski Jezik that is Црногорски Language Button Albanian that is Shqip Language Button Danish that is Dansk Language Button Norwegian that is Norsk Language Button Icelandic that is Íslenska
Language Button of Latin that is of Latīna Language Button Sardinian that is of Sardu Language Button Lithuanian that is Lietuvių Kalba Language Button Latvian that is Latviešu Language Button Estonian that is Eesti Language Button Czech that is Čeština Language Button Slovak that is Slovenčina Language Button Slovene that is Slovenščina Language Button Finnish that is Suomi Language Button of Aramaic that is Aramît that is Armayâ that is Arāmāyā
 

 

  But first a word of personal apology. Your humble narrator has spent more time in connection with this project in Serbia than in most of the territories and nations of European Christendom. Most of this was in the final third of 2006 and then again in the middle of 2009, on this latter occassion combined with two weeks in Црна Гора–Montenegro. Within Serbia, Београд–Belgrade and Нови Сад–Novi Sad / Сремски Карловци–Sremski Karlovci took pride of place in terms of the distribution of my time, but trips and explorations and meetings were also to and in Пожаревац и Браничевски округ–Požarevac and Braničevo and Краљево–Kraljevo and Манастир Студеница–Studenica Monastery. A separate Sovereignty, within Montenegro most of my time was spent in the Old Royal Capital, Цетиње–Cetinje. The apology is, I did not bring a camera for stills. I just was not thinking of them. Many hours of video were taken, but no stills. During a separate and much briefer trip, from the 27th to the 29th of December of 2012, I took some still photographs in Косово–Kosovo, especially at Пећка патријаршија–Patriarchate of Peć, Манастир Високи Дечани–Visoki Dečani Monastery, Манастир Грачаница–Gračanica Monastery and at Косово Поље–Kosovo Polje. In the film United European Christendom — Heal the Schism Now Serbia and Montenegro will be richly dealt with. In time some of these same moving images and interviews will likely be added to this Website. For now these stills of Kosovo are all that will embellish these pages on Serbia and Serbian, Montnegro and Montenegrin.  
     
  Али прво реч о личном извињења. Ваш понизни наратор је провео више времена у вези са овим пројектом у Србији него у већини територија и народа Европског Хришћанства. Већина је то било у завршној трећини 2006. године и поново у сред 2009. године, на овом другом приликом у комбинацији са две недеље у Црна Гора–Montenegro. У оквиру Србија, Београд–Belgrade и Нови Сад–Novi Sad / Сремски Карловци–Sremski Karlovci је почасно место у погледу дистрибуције времена, али путовања и истраживања и састанци су такође да и у Пожаревац и Браничевски округ–Požarevac and Braničevo и Краљево–Kraljevo и Манастир Студеница–Studenica Monastery. Посебно Суверенитет, у Црној Гори већину свог времена је провео у Пријестонице Цетиње–Cetinje. Извињење је, нисам понео камеру за фотографије. Само није мислио на њих. Многи сата видео одведени, али не и кадрови. На посебној и чак и краће путовање, од 27. до 29. децембра 2012. године, узео сам неки још фотографија на Косово–Kosovo, посебно на Пећка патријаршија–Patriarchate of Peć, Манастир Високи Дечани–Visoki Dečani Monastery, Манастир Грачаница–Gračanica Monastery и на Косово Поље–Kosovo Polje. У филму Сједињено Европско Хришћанство – Исцелите Шизму Сада Србија и Црна Гора ће бити богато бавио. У време неки од тих истих покретне слике и интервјуа ће вероватно бити додат на овом сајту. За сада ових казана на Косову су све то ће улепшати ове странице на Србију и српске, Монтнегро и црногорском језику.  

 

Бој на Косову на Косову Пољу код Приштине 15. јуна 1389 (по ј.к. / 28. јун 1389 по г.к.) –  
  Battle of Kosovo on Kosovo Field near Priština of 15 June 1389 (O.S. / 28 June 1389 N.S.)  

 

 

Broken sword and upright cross. So often, whether under the tyranny of the Mufti or the Kommissar, the Christian artist found a way of doing what was needed.   Broken sword and upright cross
   

 

15 ЈУН
1389
ЗАТОЧНИЦИМА
СЛОБОДЕ И НЕЗАВИСНОСТИ
НР СРБИЈА 1953

 

 

 

15 June 1389 Champions Freedom and Independence NP Serbia 1953 (NP Serbia is short for Народна Република Србија– Narodna Republika Serbia / People's Republic of Serbia. This is a Communist approved monument from the Социјалистичка Федеративна Република Југославија –
Socialist Federal Republic of Yugoslavia of 1953, the Southern Slavs having been tormented and tested through the Jew's Communism, after having been freed from the Turk's Islam.)

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kosovo Curse of Prince Lazar on Gazimestan monument    

 

 

 

 

 

 

 

Косовска Клетва кнеза Лазара     Kosovo Curse of Prince Lazar
  ... Како је постављен на стих у 1845. од стране Вука Караџића.       ... as set to verse in 1845 by Vuk Karadžić
           
Ко је Србин и српскога рода,
и од српске крви и колена
    Whoever is a Serb and of Serb birth,
And of Serb blood and heritage
  (линија песме несталих из зида),       (line of the poem missing from wall),
а не дош'о на бој на Косово,
не имао од срца порода,
ни мушкога ни девојачкога!
Од руке му ништа не родило,
рујно вино ни пшеница бела!
Рђом капо док му је колена!
    And comes not to fight at Kosovo,
May he never have progeny born from love,
Neither son nor daughter!
May nothing grow that his hand sows,
Neither young wine nor white wheat!
And may he be dying in filth as long as his children are alive!
           

 

 

  Of course Orthodox-Catholic Christians, as well as this project which is United European Christendom, can in no way countenance nationalism, not American, not Italian or Croatian, nor German, nor French, nor Polish, nor Russian, nor English or British, nor Irish, nor Greek, nor Ukrainian and not Serbian. Orthodox-Catholic Christianity must be defended. Subsidiarity and regional and local government, as close to the people as practicable, are nearly always to be embraced. Nationalism, nearly never. And indeed as regards the Albanian people, be they in Albania or anywhere else in European Christendom and the world, real Christians have a sacred duty to evangelize, to do everything possible to help these brothers and sisters return to the Christian faith of their grandfathers. And integrity requires also that we, already in the Grace of God's Orthodox-Catholic Church, recognize the sins and divisions of our grandfathers, as well as our own, in creating and in perpetuating divisions within the Orthodox-Catholic Church, divisions which prompt some to leave The Church, and which make it enormously more difficult for others to return.  
     
  Наравно, Православна-католички хришћани, као и овај пројекат који је Сједињене Европске Хришћанство, ни на који начин лице национализма, није Американац, није Италијан или хрватски, нити немачки, ни француски, ни пољски, ни руски, ни енглески или британски, ни Ирци, ни Грка, ни украјински а не српски . Православно хришћанство-католичке мора бранити. Субсидијарност и регионална и локална самоуправа, што ближе народу као могуће, су скоро увек да буду обухваћени. Национализам, скоро никад. И заиста, што се тиче албански народ, они бити у Албанији или било где другде у Европској хришћанству и свету, прави хришћани имају свету дужност да Евангелизе, да учине све што је могуће да помогне ова браћа и сестре врате у хришћанској вери својих дедова. И интегритет захтева и да смо већ у милости Божје православно-католичке цркве, признају грехе и поделе наших дедова, као и наше, у стварању и подстицању поделе унутар православно-католичке цркве, поделе које брза неки да напусте храм, а које чине га изузетно теже за друге да се врате.  

 

 

 

Манастир Грачаница – Gračanica Monastery    

 

  Gračanica Monastery viewed from southwest nearest the Narthex  
  Манастир Грачаница – Gračanica Monastery, Byzantine-Serbian masterwork built from c. 1315 to 1321, with the interior frescos finished in 1321-1322, the monastery is situated about 10 kilometers southeast of Приштина на Косову – Priština in Kosovo. This present early XIV century Church was built on ruins of a XIII century Church and on the site of an ancient, VI century Church. Pictured from the southwest corner nearest the narthex, now glass enclosed.  

 

 

 

Манастир Високи Дечани – Visoki Dečani Monastery    

 

  Манастир Високи Дечани на Косову – Monastery Visoki Dečani in Kosovo  
    Може се рећи манастир трпезарија балкон? Заиста прелепо место.  
      Метохије Косова и Метохије – in the Metohija region of Kosovo and Metohija.  

 

 

 

Пећка патријаршија–Patriarchate of Peć    

 

 

 

Rise, and have no fear.   This is my beloved Son, with whom I am well pleased; listen to him. the Holy Spirit Man proposes, God disposes