...Home Page.
  ...About Page in English.
  ...Terra_Flemish.
  ...Belgium.

 

Verenigde Europese Christenheid
– Genees het Schisma Nu –

 

 

 

  uec_be_antwerpen_onze_lieve_vrouwekathedraal_and_rubens  
 

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal en Petro Paulo

 

 

 

 

uec_be_antwerp_kathedraal_decent_from_the_cross_pp_rubens   uec_be_antwerp_kathedraal_elevation_of_the_cross_pp_rubens
The Descent from the Cross (1612 – 1614), Peter Paul Rubens
Cathedral of Our Lady in Antwerp - Onze-Lieve-Vrouwekathedraal
  The Elevation of the Cross (1610 - 1611), Peter Paul Rubens

 

 

 

 

Het voornaamste doel van deze website is het verstrekken van informatie over de film ‘Verenigde Europese Christendom: genees het schisma nu’ en de promotie ervan. De voornaamste doelstelling van deze film is op zijn beurt bij te dragen tot de hereniging van de orthodoxe en katholieke kerk en de vestiging, of het herstel, van een grotere culturele eenheid en integriteit binnen het christendom, te beginnen met het Europese christendom. De bedoeling van deze film is de christelijke geloofsgemeenschap aan te spreken. Eigenlijk bestaat de film ‘Verenigde Europese Christendom: genees het schisma nu’ uit twee films, in plaats van dat het een film uit twee delen zou zijn: de twee thema’s staan zodanig ver uit elkaar.   Eén van de onderwerpen, het Europese christendom, is enorm belangrijk.   Het andere onderwerp, de Kerk, is nog veel belangrijker. Verwacht geen gebrek aan schijnbare tegenstrijdigheden voor wat de aanpak betreft van deze twee zaken door de christelijke geloofsgemeenschap.

Het eerste deel, laten we het de eerste film noemen, probeert de theologische, ecclesiologische en andere kwesties te behandelen die betrekking hebben op het Kerkelijk schisma van de vijfde eeuw en meer bepaald het Grote Kerkelijk Schisma, dat naar gewoonte gedateerd wordt op 1054. Het schisma ontvouwde zich tussen de 9e eeuw, het begin van de 13e eeuw en de tijden daarna. Gezien de problemen rond dit schisma, die allemaal rechtstreeks verband houden met onze strijd om de intenties van God voor Zijn Kerk te begrijpen, moet de ernst van de geschillen niet worden onderschat. Aangezien echter alle christenen een gemeenschappelijk begrip hebben van Gods gebod voor een dergelijke eenheid, kunnen de geschillen niet als onoverkomelijk worden opgevat. Dit komt in het bijzonder aan bod in de Heilige Schrift, te vinden op deze site.

Zowel de huidige werkelijkheid als de geschriften van vooraanstaande denkers over deze thematiek, de dialogen tussen hoge Kerkleiders en hun programma's, allen suggereren zij dat een hereniging mogelijk is tussen de Kerken van de Traditie, de Kerken die de Sacramenten hebben bewaard – voornamelijk dat van de Eucharistie –, de Apostolische Opvolging en een geldig gewijd priesterschap. Dit zijn, in oplopende volgorde wat het aantal leden van de geloofsgemeenschap betreft, (1) de Oriëntaals-orthodoxe Kerken, (2) de Orthodoxe Kerken, die in volle communie zijn met de Oecumenische Patriarch van Constantinopel en (3) de Katholieke Kerk. Aan deze gezamenlijk overeengekomen lijst zou de auteur van deze film nog een vierde groep willen toevoegen. Terwijl de officiële relaties van zowel de Orthodoxe Kerken als de Katholieke Kerk met de Kerken in deze groep zo goed als niet bestaan, hun bestaan wordt eerder genegeerd, kan de vierde groep als volgt worden bepaald: de Orthodoxe Kerken van de Byzantijnse-Slavische liturgische traditie die niet in volle communie zijn met de Oecumenische Patriarch van Constantinopel. De Oekraïens-orthodoxe Kerk met het patriarchaat van Kiev is de meest talrijke van het grote aantal kerken dat is verwikkeld in deze ecclesiologische puinhoop.  

Hoe belangrijk Protestanten ook niet mogen zijn voor het christendom, toch maken de opkomst van het Protestantisme en de talloze delingen binnen de Westerse Kerk, die (op enkele kleine uitzonderingen na) plaatsvonden vanaf de 16e eeuw, geen deel uit van deze eerste film. Ze maken echter een belangrijk deel uit van het verhaal dat wordt verteld in de "tweede" film.  

De tweede film nodigt de kijker uit tot een culturele introspectie over de kosten van de Christelijke verdeeldheid. Hij bestaat hoofdzakelijk uit een aantal onderzoeken naar de kosten van het schisma. Tevens nodigt hij de kijker uit tot een zekere geïnformeerde speculatie over wat het christendom te wachten staat, in de eerste plaats over wat het Europese christendom kan verwachten mocht de christelijke verdeeldheid blijven duren.   Wat denkt u van wat er wordt gedaan? Gaan we de goede richting uit?

Uiteindelijk zal de geloofsgemeenschap bepalen of deze kerkelijke eenheid er komt of niet. De rollen van de Kerkelijke leiders zijn bepaald. Ze zijn niet klaar voor de ondertekening van een gezamenlijke verklaring, een Apostolische Grondwet of andere documenten die de Communie en de eenheid herstellen. Zelfs als ze dat zouden doen zou een dergelijke verklaring zonder de steun van de christelijke geloofsgemeenschap op een mislukking uitlopen, zoals het geval was in 1439... en de grootste kerk van het christendom een moskee werd.

 

 
         
     
         
  Het is dus aan u om te beslissen. Wilt u deze hereniging?

Gelieve deze vraag opnieuw te overwegen nadat u de film gezien hebt.
 
         
 

"Scheiding is openlijk in strijd met de wil van Christus, is een struikelblok voor deze wereld en brengt schade toe aan de meest heilige zaak, het verkondigen van de Blijde Boodschap aan elk schepsel... Geloven in Christus betekent eenheid verlangen; eenheid verlangen betekent de Kerk verlangen; de Kerk verlangen betekent de gemeenschap van genadete verlangen, die overeenkomt met het plan van de Vader van alle eeuwigheid. Dat is de betekenis van Christus’ gebed: 'Ut unum sint'. "
                              Johannes Paulus II in zijn gelijknamige encycliek uit 1995.

"De muren die ons scheiden leiden niet naar de hemel."
                              Metropoliet Platon van Kiev

   
         
  De mens wikt   God beschikt  
         
         

 

 

Language Button Russkii that is for Russian Language Button Deutsch that is for German Language Button Język Polski that is for Polish Language Button Ukrayinska Mova that is for Ukrainian Language Button Italiano that is for Italian Language Button Español that is for Spanish Language Button Français that is for French Language Button Srpski that is for Serbian Language Button Hrvatski that is for Croatian Language Button Ellinika that is for Greek
Language Button Malti that is for Maltese Language Button Nederlands that is for Dutch and Flemish Language Button Magyar that is for Hungarian Language Button Belaruskaya Mova that is for Belarusian Language Button Kartuli Ena that is for Georgian Language Button Gaeilge that is for Irish Language Button Hayeren that is for Armenian Language Button Română that is for Romanian Language Button Svenska that is for Swedish Language Button Português that is for Portuguese
Language Button Català that is for Catalan Language Button Lëtzebuergesch that is for Luxembourgish Language Button Bulgarski Ezik that is for Bulgarian Language Button Makedonski Jazik that is for Macedonian Language Button Bosanski that is for Bosnian Language Button Crnogorski Jezik that is for Montenegrin Language Button Shqip that is for Albanian Language Button Dansk that is for Danish Language Button Norsk that is for Norwegian Language Button Íslenska that is for Icelandic
Language Button Latīna that is for Latin Language Button Sardu that is for Sardinian Language Button Lietuvių Kalba that is for Lithuanian Language Button Latviešu that is for Latvian Language Button Eesti that is for Estonian Language Button Čeština that is for Czech Language Button Slovenčina that is Slovak Language Button Slovenščina that is for Slovene Language Button Suomi that is for Finnish Language Button Arāmît Armāyâ Arāmāyā  that is for Aramaic
 

 

 

 

Madonna and Child in Antwerp also  

 

   

 

 

 

29 June 1886 – 4 September 1963
Twice Prime Minister of France, his origin and
native language was Luxembourgish

 

 

 

 

 

 

 

 

Desiderius Erasmus Roterodamus

Desiderius Erasmus Roterodamus - Erasmus of Rotterdam (1466 – 1536), translator Τέξτους Ρεσέπτους – Textus Receptus (1516)
Defended doctrine of transsubstantiation against the noise of protest.
Painting in Louvre by Holbein

 

 

 

 

 

 

bells of Chevetogne

Located in the French-speaking part of Begium, the bells were a gift from the King of Belgium to the Benedictine Monastery of Chevetogne, dedicated to Catholic-Orthodox (especially Russian) reunification since its founding in 1925, following the 1924 Apostolic Letter Equidem Verba of Pope Pius XI.

 

 

 

 

uec_be_antwerp_kathedraal_wooden_birds

 

... detail from pulpit in the Cathedral of Our Lady in Antwerp

 

 

 

Merrymakers at Shrovetide by Frans Hals

Merrymakers at Shrovetide (c. 1615)
Frans Hals (c. 1582-1666, Haarlem)

 

 

 

  Resurrezione  
 

Resurrezione, early 16th century Flemish tapastry by Pierre van Aelst (1450 - c. 1533) in the Tridentine Diocesan Museum, Trento

 

 

     
     

Peacocks by Melchior d'Hondecoeter

Peacocks (1683)
Melchior d'Hondecoeter
(Utrecht 1636-1695 Amsterdam)

     

Landscape with a Village in the Distance (1646)
Jacob van Ruisdael (Haarlem c. 1628-1682 Amsterdam)

 

 

  Guildhalls in Antwerp